Presidència
Eva Barta

Composició de la Junta Directiva:

Presidenta
Eva Barta

Vicepresident
Josep Segarra

Secretària
Cristina Blázquez

Tresorera
Carme Luna

Vocals
Joan Buchaca, Miquel Fernández, Teresa Masip,
Encarna Martinez, Jordi Massana, Maria Ribó i Nani Fernández.

Directora tècnica
Olga Jordana