Composició de la Junta Directiva:

Presidenta
Eva Barta Torres

Vicepresidenta
Maria Ribó Canut

Secretari
Jordi Massana Posino

Tresorera
Carme Luna Badia

Vocals
Teresa Masip Miret, Cristina Blázquez Cortés
i Maite Josa de Riu.