Composició de la Junta Directiva:

Presidència 
Maria Ribó

Vicepresidència
Maite Josa

Secretaria
Cristina Blázquez


Tresoreria
Carme Luna 

Vocals
Carlos Maza
Anna Pociello
Rosa Sol