• Servei d'informació, orientació i assessorament

S’atén a qualsevol persona que s’adreci en recerca d’informació, orientació i/o assessorament en l’àmbit de la salut mental. Es realitza una presa de contacte entre el demandant i el professional. En aquesta, s’estudia la demanda corresponent, s’informa dels recursos existents i se’n orienta la seva derivació.

En la primera entrevista d’acollida, es dóna informació sobre l'Associació Salut Mental Ponent, els serveis i programes que s’ofereixen i es constata la necessitat que presenta la persona que d’adreça a la nostra entitat. En la majoria d’ocasions, es tracta d’una primera contenció amb les persones i/o famílies que per primera vegada s’enfronten amb una situació problemàtica, ells es desborden i no hi saben fer front, després amb més calma es podrà abordar el tema en posteriors entrevistes.


  • Sensibilització Comunitària

La finalitat és fer difusió de la salut mental en l’àmbit territorial de Lleida, tant des d’una vessant preventiva, com de coneixement de les malalties més comunes, a través de xerrades i/o jornades per a tots els públics i edats. Es pretén que a partir d’una bona informació es prengui consciència i es redueixin les actituds que estigmatitzen a les persones amb un problema de salut mental.


  • Formació

S’imparteix formació especialitzada en salut mental. Formem a familiars, persones amb trastorn mental, estudiants, empreses i població en general. El nostre equip de professionals s’adequa a la demanda recollida i imparteix docencia par tal de reforçar coneixements i adquirir pautes d'enfrontament i prevenció sobre l'aparició de trastorns mentals.


  • Voluntariat

L’entitat forma part de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), acollint voluntaris que vulguin col·laborar amb nosaltres en algun dels nostres programes i serveis. A més, els nostres socis també porten a terme iniciatives de voluntariat i col·laboren amb altres recursos/entitats socials.